DẦU Ô LIU RS

Rafael Salgado (RS) - Với lịch sử phát triển từ năm 1875, Rafael Salgado là thương hiệu dầu ô liu truyền thống của Tây Ban Nha. Sản phẩm của RS được nghiên cứu và phát triển theo thị hiếu và nhu cầu của từng quốc gia khác nhau. Ngày nay, RS được ưa chuộng ở hơn 75 quốc gia trên thế giới.
Rafael Salgado (RS) - Với lịch sử phát triển từ năm 1875, Rafael Salgado là thương hiệu dầu ô liu truyền thống của Tây Ban Nha. Sản phẩm của RS được nghiên cứu và phát triển theo thị hiếu và nhu cầu của từng quốc gia khác nhau. Ngày nay, RS được ưa chuộng ở hơn 75 quốc gia trên thế giới.
Top