Bơ mặn Paysan Breton hộp 250g

Bơ mặn Paysan Breton hộp 250g

SKUs: 1460LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Top