Cà chua lột vỏ nguyên trái

Cà chua lột vỏ nguyên trái

SKUs: 3580AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 2.55KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

Top