Đậu nành xanh Edamame 500g

Đậu nành xanh Edamame 500g

SKUs: 6639ASFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Thái Lan

Top