Dầu oliu nguyên chất và năm Truffle

Dầu oliu nguyên chất và năm Truffle

SKUs: 6870AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X250Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

Top