Khoai tây cắt 1/2″ (2.27kg/p)

Khoai tây cắt 1/2″ (2.27kg/p)

SKUs: 9260LWFW

Brand: Lambweston

Packing: 6X5 LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top