Khoai tây cắt 3/4″ NG 2.26kg

Khoai tây cắt 3/4″ NG 2.26kg

SKUs: 9620LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

Top