Nước táo ép 100% nguyên chất Pfanner 1L

Nước táo ép 100% nguyên chất Pfanner 1L

SKUs: 2080PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

Top