Nước ép trái cây hỗn hợp 100% Pfanner 1L

Nước ép trái cây hỗn hợp 100% Pfanner 1L

SKUs: 2083PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

Top