Oliu đen cắt lát Crespo 2480ml

Oliu đen cắt lát Crespo 2480ml

SKUs: 7004ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 2480ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top