Oliu đen không hạt Crespo 425ml

Oliu đen không hạt Crespo 425ml

SKUs: 7010ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 425ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top