Phô mai Brie Paysan Breton 1kg

Phô mai Brie Paysan Breton 1kg

SKUs: 1150LBCN - 1680LBFN - 1681LBFN

Brand: Paysan Breton

Packing: 48x125G - 2X1KG - 3KG

Shelf life: 420 ngày - 100 ngày - 100 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Top