Phô mai Camembert PB 125g/250g

Phô mai Camembert PB 125g/250g

SKUs: 1410LBCN - 1480LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G - 48X125G

Shelf life: 75 ngày - 420 ngày

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Top