Rượu vang trắng Baron De Bachen

Rượu vang trắng Baron De Bachen

SKUs: 4260TSFR

Brand: Baron De Bachen

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

Top