Rượu vang trắng Sauvignon Blanc La Croix du Pin

Rượu vang trắng Sauvignon Blanc La Croix du Pin

Brand: La Croix du Pin

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Top