Thăn ngoại bò Choice

Mã sản phẩm: 7920NVCR

Thương hiệu: Cut & Wrap

Đóng gói: 1KG (2CM)

Thời hạn sử dụng: 18 tháng

Điều kiện bảo quản: đông

Xuất xứ: Mỹ

Top