Điều khoản bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Kể từ ngày thành lập vào năm 1997, Đại Tân Việt luôn đặt xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành Newviet.net, Đại Tân Việt cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý Khách. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây chỉ ra các loại thông tin thu thập, mục đích sử dụng và cách thức Đại Tân Việt thực hiện việc bảo mật. Chính sách này còn đưa ra hướng dẫn cho Quý Khách trong việc quyết định loại thông tin cung cấp, cách thức thay đổi thông tin đồng thời đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Quý Khách khi truy cập Trang Web. Bằng việc truy cập vào Newviet.net, Quý Khách đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này và đảm bảo các dữ liệu Quý Khách cung cấp là hoàn toàn đầy đủ và chính xác. THÔNG TIN THU THẬP Khi đăng ký một tài khoản trên Newviet.net, Đại Tân Việt sẽ thu thập các thông tin sau: - Thông tin cá nhân, bao gồm mật khẩu, địa chỉ hộp thư điện tử, họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ để giao hàng và các thông tin khác được yêu cầu tùy từng thời điểm; - Thông tin về lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức giao nhận và thanh toán. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN Các thông tin đề cập bên trên sẽ được thu thập để: - điều hành quá trình mua bán hàng hóa dựa trên Đơn hàng của Quý Khách, bao gồm việc cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba để giao hàng hoặc thang toán tiền mua hàng; - hỗ trợ việc quản lý tài khoản của Quý Khách; - hoàn thiện các tính năng trên Trang Web hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình giao dịch; - thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi khác; - gửi các thông tin khuyến mãi hoặc các thông tin khác cho Quý Khách qua địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại khi có sự đồng ý trước của Quý Khách; và - thực hiện các hoạt động khác phục vụ cho giao dịch tại Trang Web, với sự đồng ý trước của Quý Khách. TỔ CHỨC THU THẬP VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN Công ty Cổ phần Đại Tân Việt – chủ sở hữu của Newviet.net – là tổ chức thu thập thông tin được mô tả trong tài liệu này. Chi tiết của Công ty Cổ phần Đại Tân Việt như sau: Công ty Cổ Phần Đại Tân Việt Mã số thuế: 0302505776 Địa chỉ trụ sở chính: 145 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: +84 8 6288 3535 | Email: contact@newviet.vn Website: www.newviet.net |Facebook: http://www.facebook.com/NewvietDairy Các thông tin do Quý Khách cung cấp sẽ được lưu trữ trong một thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trong khoảng thời gian còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định trong Điều Khoản và Điều Kiện. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN Newviet.net có các công cụ hỗ trợ đơn giản giúp Quý Khách quản lý thông tin cá nhân. Khi chọn chức năng “Quản lý tài khoản”, Quý Khách có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin của mình. Quý Khách cũng có thể yêu cầu Đại Tân Việt chỉnh sửa thông tin của mình, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ giao hàng cho một đơn hàng nhất định bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tại 84 8 62 88 35 44 hoặc theo địa chỉ hộp thư điện tử contact@newviet.net. Để bảo mật tốt nhất thông tin cá nhân của Quý Khách, Quý Khách vui lòng cẩn trọng tuyệt đối trong việc giữ bí mật thông tin cá nhân của mình và phối hợp với Đại Tân Việt ngay khi phát hiện có dấu hiệu truy cập trái phép hoặc dấu hiệu bất thường đối với tài khoản của Quý Khách. Quý Khách phải tuân thủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo việc bảo mật được thực hiện hiệu quả. Đại Tân Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại, mất mát phát sinh từ việc Quý Khách không tuân thủ các quy tắc bảo mật. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN Trừ khi pháp luật yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch, Đại Tân Việt cam kết: - sử dụng các thông ti này nhằm phục vụ đơn hàng của Quý Khách và các mục đích khác có sự đồng ý trước của Quý Khách; - không tiết lộ các thông tin này cho bất kì bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc mục đích phạm pháp khác; - áp dụng các phương thức mã hóa cho toàn bộ quy trình đặt hàng và thanh toán - Áp dụng phương án và giải pháp tốt nhất để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của Quý Khách. Bất kì hành vi can thiệp hoặc chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu Trang Web bằng các công cụ phần mềm, ứng dụng, chương trình phần mềm hoặc các hình thức khác đều là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tuyên truyền, khuyến khích hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác nhắm đến việc truy cập, sao chép, lưu trữ dữ liệu hoặc phá hỏng hệ thống Trang Web đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách và Đại Tân Việt, chúng tôi có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.  
Top