Bắp bò không xương

Bắp bò không xương

SKUs: 8300NZFE

Brand: Ovation

Packing: 1x27,2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Top