Dầu oliu nguyên chất và Dấm Balsamico

Dầu oliu nguyên chất và Dấm Balsamico

SKUs: 2749AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4 X 500Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

Top