Oliu xanh không hạt Crespo 250ml

Oliu xanh không hạt Crespo 250ml

SKUs: 7007ELCO

Brand: Crespo

Packing: 20 X 250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Tây Ban Nha

Top