Sườn cừu có xương Ovation

Sườn cừu có xương Ovation

SKUs: 8410NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1,1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Top