Sườn cừu có xương Ovation

Sườn cừu có xương Ovation

SKUs: 7740NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1.1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Top