Thăn heo có xương Mỹ

Thăn heo có xương Mỹ

SKUs: 7644USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X (8 X~1.5KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top