Thăn ngoại bò

Thăn ngoại bò

SKUs: 7830USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

Top