Thịt thăn heo không xương Mỹ

Thịt thăn heo không xương Mỹ

SKUs: 7642USFK

Brand: Seaboard

Packing: 5 X ~4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top