Tương cà Heinz

Tương cà Heinz

SKUs: 3040HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X567G

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: thường

Origin: Mỹ

Top