Sườn bò Mỹ có xương 2kg (loại Choice)

Sườn bò Mỹ có xương 2kg (loại Choice)

SKUs: 7891NVCR

Brand: Cargill

Packing: 2KG (180G-220G)

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Top