Tài trợ cuộc thi Chiếc Thìa Vàng

Tham gia tài trợ nguyên liệu thực phẩm và ủng hộ tinh thần cho 15 đội chung kết cuộc thi Chiếc Thìa Vàng. Thật là hạnh phúc khi sản phẩm của New Viet Dairy được các bạn Bếp lựa chọn là nguyên liệu không thể thiếu trong phần thi của mình. Thông tin thêm về…Read More

Top