CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT (NEW VIET DAIRY) THÔNG BÁO CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHO TẬP ĐOÀN SOJITZ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023 – New Viet Dairy đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tập đoàn Sojitz và đơn vị thành viên trực thuộc như một phần của chiến lược củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường năng động Việt Nam. Được…Read More

Top