Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 7047CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x250ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7046CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6X250ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7045CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x250ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7044CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6X250ML

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7043CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7042CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7041CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7040CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7039CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7038CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7036CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7033CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7037CRFO

Brand: CHERRY ROCHER

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7035CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7034CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7032CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6X700ML

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7030CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life: 24M

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7031CRFO

Brand: Cherry Rocher

Packing: 6x700ml

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 1643LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 6X100G

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1642LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 6X100G

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 7620NZFK

Brand: Cerco

Packing: 4 X 2.5KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7590NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 1.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7570NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 years

Storage condition: Đông

Origin: PORTUGAL

SKUs: 6395RAFO

Brand: RAMIREZ

Packing: 6X1.73KG

Shelf life: 5 years

Storage condition: Đông

Origin: PORTUGAL

SKUs: 4380FDFR

Brand: LA CROIX DU PIN

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 years

Storage condition: Thường

Origin: France

SKUs: 2410HZFH

Brand: HEINZ

Packing: 6X3.01KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 7680NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 12 X 1.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7700NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8 X 2.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7710NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7740NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1.1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7480USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7820USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 6395RAFO

Brand: RAMIREZ

Packing: 6X1.73KG

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6650AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 14 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 3603FAF0

Brand: Fallot

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3606FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12x850g

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3607FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12X205G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6805AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6804AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X720ML

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6803AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X720ML

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 7041MACO

Brand: St Mamet

Packing: 425G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7040MACO

Brand: St Mamet

Packing: 425G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7030MACO

Brand: St Mamet

Packing: 850G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7034MACO

Brand: St Mamet

Packing: 840G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7051MACO - 7032MACO

Brand: St Mamet

Packing: 4.2KG - 850G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7050MACO - 7031MACO

Brand: St Mamet

Packing: 4.2KG - 820G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 7052MACO - 7033MACO

Brand: St Mamet

Packing: 4.24KG - 850G

Shelf life:

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6802AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 3 X 4.2KG

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6801AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 2.6KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6881AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 690G

Shelf life: 36 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6841AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24X180G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6639ASFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 6632AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6631AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6630AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6633AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 400G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6910AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 2 X 4.25KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 7010ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 425ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7005ELCO - 7006ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML - 6 X 935ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7009ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6900AIFO

Brand: Crespo

Packing: 2 X 4.25KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 7004ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 2480ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7011ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3X4250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7003ELFO

Brand: Crespo

Packing: 3 X 2480ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7008ELCO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7007ELCO

Brand: Crespo

Packing: 20 X 250ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7001ELCO - 7002ELFO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 370ML - 6 X 935ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7000ELCO

Brand: Crespo

Packing: 12 X 314ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6880AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Ý

SKUs: 6820AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6812AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 650G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6811AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X 650G

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6810AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 x 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6800AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 x 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 9290LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 9110LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 9180LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 1.81KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 3580AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 2.55KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2460HZFH

Brand: Heinz

Packing: 6 X 2.89KG

Shelf life: 27 tháng

Storage condition: Thường

Origin: USA

SKUs: 9658ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9657ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 600G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9656ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 600G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9655ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 600G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9664ARFW

Brand: Ardo

Packing: 5 X 1KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9654ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9653ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9652ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9651ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9650ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9663ARFW

Brand: Ardo

Packing: 5 X 1KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9667ARFW

Brand: Ardo

Packing: 6 X 450G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9666ARFW

Brand: Ardo

Packing: 4 X 2.5KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9665ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9662ARFW

Brand: Ardo

Packing: 5 X 1KG

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9659ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 750G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9661ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 750G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9660ARFW

Brand: Ardo

Packing: 10 X 750G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 9720BPFW

Brand: BPI

Packing: 4 X 2.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Hà Lan

SKUs: 9710BPFW

Brand: BPI

Packing: 4 X 2.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Hà Lan

SKUs: 9740BPFW

Brand: BPI

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Hà Lan

SKUs: 9730BPFW

Brand: BPI

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Hà Lan

SKUs: 9170LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 2.72KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9620LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9250LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 12 X 1.27KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9130LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9640LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9240LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9610LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9200LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9100LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9630LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9310LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 2.72LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 9230LWFW

Brand: Lamb Weston

Packing: 6 X 4.5LB

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 6641AICO 6642AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 15 X 200G 10 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6640AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6931GOCO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 33 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6933GOCO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 33 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6935GOCO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 33 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6937GOCO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 33 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6920AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6890AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 3654BOFO

Brand: Sylva

Packing: 6X180G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3653BOFO

Brand: Sylva

Packing: 6X130G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3652BOFO

Brand: Sylva

Packing: 6X225G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3651BOFO

Brand: Sylva

Packing: 6X180G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3650BOFO

Brand: Sylva

Packing: 6X225G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2747AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X100Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2741AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X250Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Ý

SKUs: 6840AIFO - 6830AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X500G - 6X180G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6870AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X250Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2748AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 24 X (6 X 18Mì)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2749AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 4 X 500Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2752AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6 X 500Mì

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2780AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 6X2L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2770AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12X1L

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 3483RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3492RSFO

Brand: RS

Packing: 12X1L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3552RSFO3553RSFO

Brand: RS

Packing: 12x1L3X5L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3570RSFO

Brand: RS

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 3560RSFO

Brand: Sabroso

Packing: 3X3L

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 2440HZFH

Brand: Heinz

Packing: 16X255G

Shelf life: 21 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2351HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X600G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 3300HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X369ML

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3020HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X538G

Shelf life: 450 ngày

Storage condition: Thường

Origin:

SKUs: 2400HZFH

Brand: Bell' Orto

Packing: 6X2.98KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3613FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 190G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3611FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 190G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3612FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 190G

Shelf life: 24 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3602FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 210G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3605FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 210G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3608FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 12 X 210G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3604FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 80 X 25G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3601FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 80 X 25G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3600FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 20 X (4 X 25G)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3040HZFH

Brand: Heinz

Packing: 12X567G

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3070HZFH

Brand: Heinz

Packing: 60X57G

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3060HZFH

Brand: Heinz

Packing: 60X54ML

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 2450HZFH

Brand: Heinz

Packing: 60X64G

Shelf life: 30 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Mỹ

SKUs: 3800KWCS - 3810KWCS

Brand: Maurel

Packing: 12x235G - 12X475G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2793AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2794AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500Mì

Shelf life: 60 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2795AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 50G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 2796AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 50G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 3610FAFO

Brand: FALLOT

Packing: 6 X 500ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3360HZFH

Brand: Heinz

Packing: 4X3.78L

Shelf life: 15 tháng

Storage condition: Thường

Origin:

SKUs: 1940BGFP

Brand: DairyMont

Packing: 12x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1860BGFN

Brand: DairyMont

Packing: 1X20KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1820BGFN

Brand: DairyMont

Packing: 6X2KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1634LBFN

Brand: Roquefort

Packing: 4x1.3KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1633LBFN

Brand: P.Jacquin & Fils

Packing: 1x1KG

Shelf life: 120 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1635LBFN

Brand: Raclette

Packing: 10x400G

Shelf life: #N/A

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1636LBFN

Brand: Raclette

Packing: 1x6KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1950BGFP

Brand: DairyMont

Packing: 12x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1683LBCN

Brand: Paysan Breton

Packing: 1x3KG

Shelf life: #N/A

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1740FLFN

Brand: Victoria

Packing: 5x3KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1730FLFN

Brand: Victoria

Packing: 5x3KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1750FLFN

Brand: Victoria

Packing: 6x2KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1760FLFN

Brand: Victoria

Packing: 1x4.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Hà Lan

SKUs: 1520LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 2x3.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1690LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 10x1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1720LBFN

Brand: Fromagio

Packing: 1x30KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 5400NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 3 tháng

Storage condition: Mát

Origin: New Zealand

SKUs: 5080NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Uruguay

SKUs: 3960CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 1x40KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Ý

SKUs: 3980CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 4x2.5KG

Shelf life: 125 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 3950CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 8x2.75KG

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 3000CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 4x1.5KG

Shelf life: 2 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 3970CAFN

Brand: Fior DiMaso

Packing: 4x4.25KG

Shelf life: 185 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 1590TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12 X 400G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Chill

Origin: New Zealand

SKUs: 1880TAFC

Brand: Tatua

Packing: 12 X 250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Chill

Origin: New Zealand

SKUs: 1540BGFC

Brand: DairyMont

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Chill

Origin: Úc

SKUs: 2571LBFM

Brand: CREMIERE DE FRANCE

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2561LBFM

Brand: CREMIERE DE FRANCE

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2570LBFM

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2560LBFM

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 2480COFM

Brand: Conaprole

Packing: 12X1L

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Uruguay

SKUs: 1780COFN

Brand: Conaprole

Packing: 4x5kg

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Uruguay

SKUs: 1810LAFN

Brand: LACTALIS

Packing: 2x10kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1791URFN - 1792URFN

Brand: Emborg

Packing: 4x2.3kg - 1x9.2kg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1770BGFN

Brand: Dairymont

Packing: 4x5kg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Úc

SKUs: 1790URFN

Brand: Friendship

Packing: 4x2.3kg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ba Lan

SKUs: 2640WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1.1kg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Singapore

SKUs: 2721WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1.1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 2720WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1kg

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 2590WSFS

Brand: Vivo

Packing: 12x1.1kg

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Singapore

SKUs: 2600WSFS

Brand: Vivo

Packing: 1x15kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 2670WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 2710WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 2700WSFS

Brand: Vivo

Packing: 10x1kg

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Singapore

SKUs: 1510LBCB

Brand: EVEN

Packing: 20x250g

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 1470LBFB

Brand: Paysan Breton

Packing: 100x8g

Shelf life: 12 THÁNG

Storage condition: Đông

Origin: Bỉ

SKUs: 1160CDFB

Brand: Candia

Packing: 1x25kg

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 1130WLFB

Brand: Westland Milk Products

Packing: 1x25kg

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8840NZFZ

Brand:

Packing: 3 X 6.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8820NZFZ

Brand:

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition:

Origin: New Zealand

SKUs: 8860NZFZ

Brand:

Packing: 1 X ~10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition:

Origin: New Zealand

SKUs: 8911NZFZ

Brand:

Packing: 12 X 0.6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition:

Origin: New Zealand

SKUs: 8890NZFZ

Brand:

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition:

Origin: New Zealand

SKUs: 8880NZFZ

Brand:

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition:

Origin: New Zealand

SKUs: 8421SBCG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2894PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 320G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2893PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 280G

Shelf life: 150 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2890PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 1 X 5.5KG

Shelf life: 120 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2891PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 1 X 12KG

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2892PYFG

Brand: Ferme des Vallons

Packing: 1 X 8KG

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Mát

Origin: Pháp

SKUs: 2920CAFO

Brand: -

Packing: 2.5KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 2930CAFO

Brand: Fiordimaso

Packing: 4 X 2.1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 2902CAFO

Brand: -

Packing: 8 X 1.25KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 2901CAFO

Brand: -

Packing: 2 X 6.5KG

Shelf life: 8 tháng

Storage condition: Mát

Origin: Ý

SKUs: 3197FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 4 X ~1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3194FCFV3198FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 10 X 220G4 X ~2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3195FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 18 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3196FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 8 X 900G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3192FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 2 X 3.5KG

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3193FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 12 X 130G

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 3191FCFV

Brand: Labeyrie

Packing: 10 X 200G

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 6345ALCO

Brand: Albo

Packing: 24 X 120G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6347ALCO

Brand: Albo

Packing: 24 X 120G

Shelf life: 4 năm

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6342ALCO

Brand: Albo

Packing: 24 X 112KG

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 6354ALCO

Brand: Albo

Packing: 24x112g

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7644USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X (8 X~1.5KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7643USFK

Brand: Seaboard

Packing: 13 X ~1.35KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7642USFK

Brand: Seaboard

Packing: 5 X ~4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7560USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7550USFK

Brand: Seaboard

Packing: 6 X 2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7641USFK

Brand: Seaboard

Packing: 4 X (2 X 4.25KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7330USFV - 7331USFV - 7340USFV

Brand: Norbest

Packing: 4 X 6KG - 2 X 9KG - 4 X 7KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8990NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9020NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 12 X 1.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9000NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 6 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9030NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 8 X 1.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9010NZFE

Brand: Kiwi Range

Packing: 1 X 19KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7600NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 1.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7580NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 1.2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7620NZFK

Brand: Cerco

Packing: 4 X 2.5KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7590NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 1.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7570NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7630NZFK

Brand: Cerco

Packing: 1 X 15KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8390NZFL

Brand: Ovation

Packing: 9x1,5kg

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8250NZFL

Brand: Ovation

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8210NZFL

Brand: Ovation

Packing: 7 X 1.8KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8410NZFL

Brand: Ovation

Packing: 12 X 1,1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8350NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 10x1,2kg

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8970NZFL

Brand: Highford

Packing: 14 X 1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8240NZFL

Brand: Ovation

Packing: 20 X 0.6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8370NZFL

Brand: Ovation

Packing: 19 X 0.75KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8360NZFL

Brand: Lanz Finest

Packing: 8x2,6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8980NZFL

Brand: Ovation

Packing: 24 X 0.5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8220NZFL

Brand: Ovation

Packing: 14 X 0.9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8400NZFL

Brand: Crusader

Packing: 7 X 2.4KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8230NZFL

Brand: Taylor Presto

Packing: 1 X 18KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 9060AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 4 X 6KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9050AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 9040AUFE

Brand: Kilcoy Pastor

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Australia

SKUs: 8320NZFE

Brand: Riverland

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8962NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8300NZFE

Brand: Ovation

Packing: 1x27,2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8330NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 3KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8960NZFE

Brand: Riverland

Packing: 20 X 1.36kG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8964NZFE

Brand: Highford

Packing: 2 X 9KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8310NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8340NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8280NZFE

Brand: Riverland

Packing: 8 X 1.7KG

Shelf life: 3 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8270NZFE

Brand: Riverland

Packing: 4 X 3KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 7810USFE

Brand: Cargill

Packing: 3 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7830USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7490USFE

Brand: Cargill

Packing: 4 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7790USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8070USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7840USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 7.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8140USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8130USFE

Brand: Nebraska

Packing: 6x6,4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8120USFE

Brand: Nebraska

Packing: 12 X 3KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7781USFE

Brand: Iowa Premium

Packing: 2 X 9.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7780USFE

Brand: Cargill

Packing: 2 X 10KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8060USFE

Brand: Tyson

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 8110USFE

Brand: Nebraska

Packing: 22x1kg

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7690USFE

Brand: Cargill

Packing: 8 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7500USFE

Brand: Cargill

Packing: 6 X 2.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7480USFE

Brand: Cargill

Packing: 5 X 6KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7891NVCR

Brand: Cargill

Packing: 2KG (180G-220G)

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Mỹ

SKUs: 1840FNFN

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 20KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0740COIS

Brand:

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Uruguay

SKUs: 0670FNIK - 5370NVCR

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG - 1 X 1KG

Shelf life: 2 năm - 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0700FNIW

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0610FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0430FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0030FNIA - 5360FNIA

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 210KG - 1 X 18KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: New Zealand

SKUs: 2580WSFS

Brand: Vivo

Packing: 6 X 1KG

Shelf life: 180 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Singapore

SKUs: 9570CSFO

Brand: Marguerite

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5550NVCR

Brand: Marguerite

Packing: 1KG

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9500CSFO

Brand: Marguerite

Packing: 1 X 4KG

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4800FIFO

Brand: Cioccolato

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Indonesia

SKUs: 9470CSFO

Brand: Marguerite

Packing: 1 X 8KG

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 9520CSFO

Brand: Marguerite

Packing: 1 X 5KG

Shelf life: 365 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Hà Lan

SKUs: 6672AIFO

Brand: La Tua Farina

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6671AIFO

Brand: La Tua Farina

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6670AIFO

Brand: La Tua Farina

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6674AIFO

Brand: La Tua Farina

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6673AIFO

Brand: La Tua Farina

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 9423CSFO

Brand:

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9430CSFO

Brand: Ulmer Spatz

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 273 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9422CSFO

Brand:

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9421CSFO

Brand:

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9420NVCR - 5540NVCR

Brand:

Packing: 1 X 10KG - 1KG

Shelf life: 364 ngày - 6 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 2070PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 6 X 2L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2081PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2060PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2084PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2030PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2085PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2020PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2080PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2050PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2083PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2040PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2082PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2010PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2086PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 8 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2000PNFJ

Brand: Pfanner

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Áo

SKUs: 2140UFFJ

Brand: UFC

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2110UFFJ

Brand: UFC

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2230UFFJ

Brand: UFC

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2120UFFJ

Brand: UFC

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2100UFFJ

Brand: UFC

Packing: 12 X 1L

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2190UFCJ

Brand: UFC

Packing: 30 X 240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2170UFCJ

Brand: UFC

Packing: 30 X 240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2160UFCJ

Brand: UFC

Packing: 30 X 240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2220UFCJ

Brand: UFC

Packing: 30 X 240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 2210UFCJ

Brand: UFC

Packing: 30 X 240ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Thái Lan

SKUs: 5661PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 24 X 330ML

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5662PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 24 X 330ML

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5740PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 18 X 500ML

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5670PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 18 X 500ML

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5660PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 24 X 330ML

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5730PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 24 X 500ML

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5710PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 2 X 5L

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5720PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 24 X 500ML

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5700PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 2 X 5L

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5620PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 30L Keg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5610PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 30L Keg

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5640PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 30L Keg

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5650PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 20L Keg

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5630PLFR

Brand: Paulaner

Packing: 30L Keg

Shelf life: 9 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 4500GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4360CHFR

Brand: Charles De Cazanove

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4331TSFR

Brand: IGP Le Landes

Packing: 1 X 5L

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4330TSFR

Brand: Le Prieur

Packing: 12 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4251TSFR

Brand: Le Prieur

Packing: 12 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4490GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12 X 750ML