Xin chào Phan Thiết, New Viet Dairy đã chính thức có mặt tại đây!

Vào ngày 01 tháng 10, 2018 vừa qua Workshop Demo đầu tiên #Nâng_Tầm_Giá_Trị_Sản_Phẩm đã được tổ chức thành công tại chi nhánh mới của chúng tôi – Phan Thiết. Với mục tiêu cung cấp các giải pháp tốt nhất nhằm tăng giá trị và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, nhiều hoạt động mang ý nghĩa…Read More

Top