Ramirez – Một di sản của 5 thế hệ

Ramirez – một mô hình công ty lâu đời, một dự án gia đình mà ngày nay đã trở thành nhà máy cá hộp lâu đời nhất trên thế giới. Một cuộc hành trình tiếp tục mở rộng kinh nghiệm và bí quyết là di sản của 5 thế hệ gia đình Ramirez. Thương hiệu…Read More

Top