Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 1510LBCB

Brand: EVEN

Packing: 20x250g

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1140FBFB

Brand: Flechard

Packing: 10X1KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 1500LBCB

Brand: Even

Packing: 20X250G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

SKUs: 1190LBCB

Brand: Paysan Breton

Packing: 12X250G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: mát

Origin: Pháp

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top