Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 3196FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 8 X 900G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 3195FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 18 X 200G

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

SKUs: 3194FCFV3198FCFV

Brand: Panache Des Landes

Packing: 10 X 220G4 X ~2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Pháp

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top