Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 8845NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 450G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8842NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 450G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8846NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 300G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8841NZFZ

Brand: Sealord

Packing: 8 X 480G

Shelf life: 1 năm

Storage condition: Đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8921JPFZ

Brand: Newviet Dairy

Packing: 10 X 1KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Nhật

SKUs: 6395RAFO

Brand: RAMIREZ

Packing: 6X1.73KG

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 6394RACO

Brand: RAMIREZ

Packing: 12X800G

Shelf life: 5 năm

Storage condition: đông

Origin: Bồ Đào Nha

SKUs: 8860NZFZ

Packing: 1 X ~10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8820NZFZ

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 2 năm

Origin: New Zealand

SKUs: 8840NZFZ

Packing: 3 X 6.8KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

SKUs: 8900NZFZ

Brand: Talley's

Packing: 12X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: đông

Origin: New Zealand

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top