Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 9420NVCR - 5540NVCR

Packing: 1 X 10KG - 1KG

Shelf life: 364 ngày - 6 tháng

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 9421CSFO

Packing: 1 X 10KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 9422CSFO

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9430CSFO

Brand: Ulmer Spatz

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 273 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 9423CSFO

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 0030FNIA - 5360FNIA

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 210KG - 1 X 18KG

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0430FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0610FNIK

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 0700FNIW

Brand: Fonterra

Packing: 1 X 25KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: New Zealand

SKUs: 9580CSFO

Brand: CSM

Packing: 1X15KG

Shelf life: 364 ngày

Storage condition: thường

Origin: Đức

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top