Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 5800GEFR

Brand: Gerolsteiner

Packing: 24 X 33CL

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 5810GEFR

Brand: Gerolsteiner

Packing: 15 X 750ML

Shelf life: 2 năm

Storage condition: Thường

Origin: Đức

SKUs: 5840GEFR

Brand: Gerolsteiner

Packing: 24 X 33CL

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Đức

SKUs: 5850GEFR

Brand: Gerolsteiner

Packing: 15 X 75CL

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Đức

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top