Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 4380FDFR

Brand: LA CROIX DU PIN

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 years

Storage condition: thường

Origin: France

SKUs: 4300TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4250TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4290TSFR

Brand: Esprit AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4270TSFR

Brand: Expression AOC

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4320TSFR

Brand: Barocco

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4260TSFR

Brand: Baron De Bachen

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4251TSFR

Brand: Le Prieur

Packing: 12 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4331TSFR

Brand: IGP Le Landes

Packing: 1 X 5L

Shelf life: 5 năm

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4500GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 6 X 750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Brand: La Croix du Pin

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4490GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4480GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4470GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

SKUs: 4460GMFR

Brand: Fat Bastard

Packing: 12X750ML

Shelf life: 5 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Brand: La Croix du Pin

Packing: 6X750ML

Shelf life: 3 năm

Storage condition: thường

Origin: Pháp

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top