Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 8027NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 8026NVCR

Brand: Bottega Zelachi

Packing: 18 X 300G

Shelf life: 6 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7656SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 0.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7654SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 3KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7655SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 1.6KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7658SPFK

Brand: New Viet Dairy

Packing: 1 X 2.5KG

Shelf life: 30 ngày

Storage condition: Đông

Origin: Tây Ban Nha

SKUs: 7641USFK

Brand: Seaboard

Packing: 4 X (2 X 4.25KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7550USFK

Brand: Seaboard

Packing: 6 X 2.2KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7560USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X 5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7642USFK

Brand: Seaboard

Packing: 5 X ~4KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7643USFK

Brand: Seaboard

Packing: 13 X ~1.35KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7644USFK

Brand: Seaboard

Packing: 2 X (8 X~1.5KG)

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

SKUs: 7640USFK

Brand: Seaboard

Packing: 3X4.5KG

Shelf life: 18 tháng

Storage condition: đông

Origin: Mỹ

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top