Dịch vụ thực phẩm

SKUs: 4811LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4813LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 375G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4812LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 375G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4810LNCO

Brand: Jardin Bio

Packing: 1 X 220G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Pháp

SKUs: 4908LBCZ

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 180G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 4907LBCZ

Brand: Paysan Breton

Packing: 1 X 180G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Đông

Origin: Pháp

SKUs: 6920AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12 X 500G

Shelf life: 12 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 6640AICO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 20 X 500G

Shelf life: 11 tháng

Storage condition: Thường

Origin: Ý

SKUs: 4660AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 4620AIFO - 4621AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 10X1KG - 20X375G

Shelf life: 2 năm - 18 tháng

Storage condition: thường

Origin: Ý

SKUs: 3590AIFO

Brand: Casa Rinaldi

Packing: 12x500G

Shelf life: 2 năm

Storage condition: thường

Origin: Ý

Danh mục sản phẩm mới và đầy đủ nhất có sẵn tại đây

    Bạn có câu hỏi về dịch vụ thực phẩm?
    Hãy gửi ngay yêu cầu!

    Top