Cherry Rocher – Đỉnh cao của Nghệ thuật pha trộn và chưng cất trái cây từ năm 1705

Cherry Rocher là nhà chưng cất rượu cherry được thành lập từ năm 1705 tại Isère, miền Đông – Nam nước Pháp, bởi Barthélémy Rocher. Trải qua 8 thế hệ, gia đình Rocher là một trong những nhà chưng cất rượu lâu đời nhất nước Pháp. Trong nhiều thập kỷ cho đến nay, Cherry Rocher…Read More

Top