BABICH – RƯỢU VANG NEW ZEALAND TỪ NĂM 1916

BABICH – RƯỢU VANG NEW ZEALAND TỪ NĂM 1916 Toạ lạc trong thung lũng Wairu ở Marlborough, vùng rượu vang hàng đầu của New Zealand, vườn nho Headwater rộng 148 mẫu Anh, nằm ở nơi hợp lưu của các con song Waihopai và Wairau. Đó là nơi gia đình Babich phát triển các loại rượu…Read More

Top